İktisadi Düşünceler Tarihi 2016 - 2017 Ara Sınavı 7.Soru

7.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2016 - 2017 Ara Sınavı 7.Soru
transkript: 7. Kar| Rodhertus İle ilgıı olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) Ucret düzeylerinde yükseliş sağlamaya yo'neiik yasaları desteklemwştirv Devleti sosyal gelişımın motoru olarak ele almıştır Üretim fazlasının işsizlıği körüklediğıni savunmuştur. Artan verımlıhğe ve sonucunda artan ulusal gelire karşın, ış gücunün toplam gelırden aldığı payın geçimlik düzeyde kalmadığını savunmuştur. Geçimrik ücret düzeyi teorisini eleştirmiş ve ücretlerin ulusal gelırın dağılımında yetersiz kalacağım ifade elmıştir.
Yorumlar
  • 0 Yorum