İktisadi Düşünceler Tarihi 2017 - 2018 Ara Sınavı 12.Soru

12.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2017 - 2018 Ara Sınavı 12.Soru
transkript: 12, Aşağıdakilerden hangisi liberal iktisadi düşüncenin temel ilkelerinden biri değ ildir? A) Doğaldüzen B) Bireycilik C) Mudahalecıdevleî D) Piyasa ekonomisr ) m Özgürlük
Yorumlar
  • 0 Yorum