İktisadi Düşünceler Tarihi 2017 - 2018 Ara Sınavı 4.Soru

4.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2017 - 2018 Ara Sınavı 4.Soru
transkript: 4. Fonksiyonel gelir dağılımı üzerinde duran düşünür aşağıdakilerden hangi ? A) R. Malthus B) D. Rıcardo 0) J B Say D) A Smilh E) JS MıH
Yorumlar
  • 0 Yorum