İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #518346

"Klasik İktisadi Düşünce" ve "Klasik Okul" hangi iktisatçının yayınladığı eser ile başlamıştır?


A.Smith (Ulusların Zenginliği,1776)

J.S.Mill (Politik İktisadın İlkeleri,1843)

K.Marx (Kapital,1867)

T.Malthus (Ekonomi Politik,1820)

J.Proudhon (Mülkiyet Nedir,1840)


Yanıt Açıklaması:

Klasik iktisat 1776 ve 1843 yılları arasında yaşanan iktisadi gelişmeleri etkileyen ve Batı’ya hâkim olan iktisadi düşünce akımıdır. Açıkçası bu dönemler 1776 da klasik iktisadın temel kurucusu olan Adam Smith’in önemli eseri olan “Ulusların Zenginliği” ile başlamış ve 1843 John Stuart Mill tarafından yayınlanan “Siyasal İktisadın İlkeleri” eseri ile son bulmuştur. Klasik okul, Fizyokratlardaki gibi “laisser faire, laissez passer” yani ‘bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler’ ideolojisini devam ettirmişlerdir. Ekonomik hayatın düzenlenmesinde devlete ihtiyaç olmadığı, piyasa mekanizmasının fiyat mekanizması yardımıyla kusursuz işleyerek bu düzeni sağlayabileceğini öne sürmüştür.

Yorumlar
  • 0 Yorum