İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #643994

Aşağıdakilerden hangisi Platon'un yöneticilerin mülkiyetleri ile ilgili düşünceleri arasında gösterilemez?


İktisadi faaliyette bulunmamaları

Özel mülkiyet sahibi olmamaları

Basit bir yaşam sürdürmeleri

Zenginliğin zararlı olduğu

Diğer sınıfların aleyhinde zenginleşmeleri


Yanıt Açıklaması:

Platon yöneticiler için, eğitim dahil birtakım önlemler koymuştur. Bu önlemlerden birisi yöneticilerin iktisadi faaliyetlerde bulunmamasıdır. Bunun için bu sınıf özel mülkiyet sahibi olmayacak, her türlü mülkiyet duygusundan arındırılacaktır. Yöneticiler basit bir yaşam sürdüreceklerdir. Küçük evlerde oturacaklardır. Platon'a göre zenginlik ve yoksulluk zararlıdır. Yönetici sınıf servet uğraşısı içinde olmayacak ve diğer sınıfların aleyhine zenginleşmeyecektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum