İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #738357

Aşağıda verilenlerden hangisi Fizyokratların ilkelerinden biridir?


Milliyetçilik

Devletçilik

Doğal düzen

Sömürgecilik

Altın ve gümüş sevgisi


Yanıt Açıklaması:

Fizyokrasi’nin esasını, gerek toplumsal alanlarda gerekse ekonomi alanında, “doğal düzen” oluşturmaktadır. Toplumun işleyişi de tıpkı fiziksel olaylarda olduğu gibi doğal düzen içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle de devlet, yani kral, bu işleyişi bozmamak için toplumsal ve ekonomik alanlara müdahale etmemeli; sadece bu düzeninin işleyişinin devamı için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Doğal düzen özel mülkiyet ve ekonomik serbestiye dayanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum