İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #738473

I. Sömürgecilik

II. Tarımcılık

III. Milliyetçilik

Verilenlerin hangisi ya da hangileri merkantilist düşüncenin dayandığı temel ilkeler arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


Yanıt Açıklaması:

Avrupa iktisadi düşüncesinde ve ulusal ekonomi politikasında 15.-18. yüzyıllar aralığında kalan dönemi kapsayan merkantilist düşüncenin dayandığı temel ilkeler: altın ve gümüş sevgisi, sömürgecilik, milliyetçiliktir. Cevap E şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum