İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #746101

I. Çinli düşünürlerin toplumun disiplinine çok önem vermeleri Çin toplumunda devlete itaat geleneğinin derin bir şekilde kökleşmesini ve yerleşmesini sağlamıştır.

II. İlk Çağ Doğu toplumlarında iktisadi düşüncenin tek kaynağı devlet yönetimine ilişkin birtakım kurallar ve değerlendirmeler içinde yer alan iktisadi ve bilhassa mali konularla ilgilidir.

III. Eski Hint’in kutsal metinlerinden Vedalar’da faiz, tefecilik spekülasyon üzerinde durulmuş ve bu konularda
yasak içeren düzenlemeler yapılmıştır.

Doğu Toplumlarında iktisadi düşünce ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


Yanıt Açıklaması:

İlk Çağ Doğu toplumlarında iktisadi düşüncenin iki kaynağı vardır. Bunlardan ilki, kutsal kitapların ahlaki norm ve dogmalarına ilişkindir. İkincisi ise, devlet yönetimine ilişkin birtakım kurallar ve değerlendirmeler içinde yer alan iktisadi ve bilhassa mali konularla ilgilidir. Eski Hint’in kutsal metinlerinden Vedalar’da faiz, tefecilik spekülasyon üzerinde durulmuş ve bu konularda yasak içeren düzenlemeler yapılmıştır. Çinli düşünürlerin toplumun disiplinine çok önem vermeleri Çin toplumunda devlete itaat geleneğinin derin bir şekilde kökleşmesini ve yerleşmesini sağlamıştır. Doğru cevap D şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum