İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #763993

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ticari değişim, para, iş bölümü ve özel mülkiyete ilişkin birtakım hükümler vardır. Ancak bu hükümlerin, sistematik bir bütünlük arz etmediği gibi modern iktisadi düşünceyi biçimlendirdiği de söylenemez. 


Vedalar’da

Antik yunan site devletlerinde

Tevrat’ta

Eski Çağ toplumlarında

Kur'an'da


Yanıt Açıklaması:

Tevrat’ta, ticari değişim, para, işbölümü ve özel mülkiyete ilişkin birtakım hükümler vardır. Ancak bu hükümlerin, sistematik bir bütünlük arz etmediği gibi modern iktisadi düşünceyi biçimlendirdiği de söylenemez. Dolayısı ile sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum