İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #765955

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi merkantilist ekonomi anlayışıyla bağdaşmaz?


Gümrük uygulamaları

İthalat yasaklamaları

Özelleştirme çalışmaları

İhracat primleri uygulaması

Devletin ekonomik teşekküller kurması


Yanıt Açıklaması:

Gümrük uygulamaları, ithalat yasaklamaları, ihracat primleri, devletin ekonomik teşekküller kurması v.b. ekonomik tedbirler ve kurumlar yine merkantilistlerin ekonomi politikasına diğer katkılarıdır. Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum