İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #789066

Adam Smith sermayeyi, emeğin daha verimli çalışmasını sağlayan bir etken olarak tanımlar. Alet, makine, toprak, gübre, vb. birer sermayedir. Aşağıdakilerden hangisi sermaye teorisi ile ilgili ifadedir?


Piyasa fiyatı

Reel fiyat

Cari fiyat

Sabit Sermaye

Tabii fiyat


Yanıt Açıklaması:

Üretim faktörlerinden emek ve toprağı daha verimli hâle getiren sermaye iki türlü tanımlanabilir. Bunlar, değişir sermaye ve sabit sermayedir. Dolayısı ile sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum