İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #789258

Ricardo ticaretin kazançlı olacağını “karşılaştırmalı üstünlükler teorisi” ile açıklamıştır. Onun teorisinin geçerli olabilmesi için aşağıdaki varsayımlardan hangisi hatalıdır?


Ülke içinde tam rekabet koşulları geçerli olmalıdır.

Ödemeler bilançosu dengede olmalıdır.

Tam istihdam ve tam kapasite mevcut olmalıdır.

Üretim maliyeti emek maliyetine eşit olmalıdır.

Her malın arz fiyatı üretim maliyetinden fazla olmalıdır.


Yanıt Açıklaması:

Her malın arz fiyatı üretim maliyetinden fazla değil; üretim maliyetine eşit olmalıdır. Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum