İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1148237

Model kurma, soyutlama ve ekonomik olayları bir bütünlük içinde ele
alarak iktisat teorisine önemli katkılarda bulunan ve bir ekonomik sistemin
işleyişini ortaya koymada tümdengelimci akıl yürütmenin nasıl kullanılabileceğini gösteren iktisadi düşünce okulu hangisidir?


Merkantilist düşünce.

Fizyokrat düşünce.

Klasik okul.

Neoklasik okul.

Keynezyen okul.


Yanıt Açıklaması:

Fizyokratik düşünce.

Yorumlar
  • 0 Yorum