İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #529038

Rekabete dayalı piyasa mekanizmasının yıkıcı olduğunu savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


S.Simon

R.Owen

C.Fourier

S.Sismondi

K.Rodbertus


Yanıt Açıklaması:

Saint Simon rekabete dayalı piyasa mekanizmasının yıkıcı olduğunu savunmuş fakat alternatif bir sosyalist iktisadi model geliştirememiştir. Bir yandan sistemin toplum temeline göre düzenlenmesi ve planlanması gerektiğini savunurken öte yandan devletin bilimsel ve toplumsal gelişimi destekleyici bir araç olarak kullanılmasını desteklemiştir. Bilim adamları ve mühendislerin hazırlanmasında ve uygulamasında önemli rol oynayacağı planlı kamu ekonomisinin ekonomik çıktı ve aktivite düzeyini çok artıracağını öngörmüştür. Simon kuramlarını feodalizmden kapitalist sisteme geçiş aşamasında oluşturmuş ve halen kalıntıları bulunan feodal yapının tamamen saf dışı bırakılması gereğine inanmıştır. Feodal yapının ortadan kalkması aylaklar ve asalaklar ile üretici sınıflar arasındaki çelişkinin ortadan kalkmasına ve onun yerine başarı ilkesinin toplumun merkezinde yer almasına sebep olacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum