İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #644746

Para bizatihi bir mal olarak değer taşımaz. Tıpkı Aristo gibi nominalist bir para anlayışına sahiptir. Ona göre altın ve gümüş nadir bir madde olmakla beraber para olarak itibari bir kıymete haizdir.

Yukarıda parayla ilgili düşünceleri belirtilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?


Gazali

İbn-i Haldun

Nasreddin Tusi

İbn-i Teymiye

Farabi


Yanıt Açıklaması:

Para bizatihi bir mal olarak değer taşımaz. Gazali tıpkı Aristo gibi nominalist bir para anlayışına sahiptir. Ona göre altın ve gümüş nadir bir madde olmakla beraber para olarak itibari bir kıymete haizdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum