İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #738352

  • Altın gümüş sevgisi
  • Sömürgecilik
  • Milliyetçilik
  • Tarıma dayalı ekonomi
Yukarıda verilenlerden hangileri Merkantilist düşünceye ilişkin temel ilkeler arasında yer almaktadır?


I ve II

II ve IV

III ve IV

I, II ve III

I, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Avrupa iktisadi düşüncesinde ve ulusal ekonomi politikasında 15.-18. yüzyıllar aralığında kalan dönemi kapsayan merkantilist düşüncenin dayandığı temel ilkeler şunlardır: Altın ve gümüş sevgisi, sömürgecilik, milliyetçilik. Tarıma dayalı ekonomi düşüncesi ise Fizyokratların bir ilkesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum