İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #745695

Verilenlerden hangisi relavist yaklaşım için söylenebilir?


Her yeni kuşaktaki iktisatçıların eskilerin yanlışlarını düzeltip, yeni bakış açıları geliştirmek ve katkılar yapmak durumunda olduğunu söyler.

Teorinin ya da doktrinin/okulun geçerli olduğu dönemdeki toplumsal, siyasi ve ekonomik güçleri ve yapıyı dikkate alır.

İktisadi düşünce tarihini yanlıştan, doğruya giden doğrusal bir çizgi gibi değerlendirilir.

Dışsal faktörler değil esas olarak içsel faktörler önemlidir.

Bir teorinin bilimselliğinin, o teorinin içsel tutarlılık ve objektif realiteyi açıklayabilme yeteneği açısından analizini ve değerlendirilmesini gerektirdiğine inanır.


Yanıt Açıklaması:

Relativist yaklaşımda düşünce tarihçisi, teorinin ya da doktrinin/okulun geçerli olduğu dönemdeki toplumsal, siyasi ve ekonomik güçleri ve yapıyı dikkate alır. İktisadi düşünce tarihi yazarı, tarihi koşulların, dışsal faktörlerin iktisadi düşünceleri belirlediğinin ve o gün için geçerli kıldığının farkındadır. Buna göre bir dönemde ya da bir yerde doğru olan bir görüş veya teori başka bir zamanda ya da yerde doğru olmayabilir. Başka bir deyişle iktisat teorisi, içinde bulunduğu çevrenin bir ürünüdür. Cevap B şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum