İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #746110

Verilen Orta Çağ İslam Dünya’sındaki düşünürlerden hangisi Yunan felsefe ve ahlak düşüncesinden etkilenmemiştir?


Ksenefon

Lakatos

Tusi

Gazali

İbn-i Haldun


Yanıt Açıklaması:

Antik Yunan düşüncesindeki oikonomia, tadbir al manzil olarak İslam düşüncesine geçmiştir. Tadbir al manzil ise hem devlet idaresi hem de bir evin sevk ve idaresi anlamına gelmektedir. Orta Çağ İslam düşünürlerinden özellikle Gazali, Tusi ve İbni Haldun dikkati çekmektedir. İbn-i Haldun düşünce sistemi itibariyle özelikle Yunan felsefe ve ahlak düşüncesinden etkilenmeden kendi düşünce sistemini oluşturmuştur

Yorumlar
  • 0 Yorum