İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #788584

Bireyin baskı ve zorlama olmaksızın istediğini yapması ve istediği gibi davranabilmesine ne denir?


Doğal düzen

Rasyonel Değerler

Rasyonel plan

Rasyonel birey

Emek ve işbölümü


Yanıt Açıklaması:

Liberal iktisadi düşünce, bireyi temel alan ve onu sınıf, toplum, halk, millet, devlet gibi kurumlardan üstün sayan anlayışı savunur. Bir başka değişle, metodolojik olarak bireyci yaklaşımı benimser. Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum