İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #843547

Kilisenin skolastik Orta Çağ düşünce anlayışını reddederek bilimde, felsefede, sanat ve edebiyatta özgür insan anlayışının savunulmasına ne ad verilir? 


Ekonomi

İdealizm

Hümanizm

Rekabet

Romantizm


Yanıt Açıklaması:

Hümanizm, kilisenin skolastik Orta Çağ düşünce anlayışını reddederek bilimde, felsefede, sanat ve edebiyatta özgür insan anlayışının savunulmasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum