İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1193728

"Sermaye birikiminin kaynağı tasarruftur. Tasarruf ise, toplumdaki kişilerin çalışmaları sonucu elde edilir. Tasarrufun kaynağı, işçinin geliri ücret, kâr ve ranttan oluşmaktadır." görüşünü öne süren klasik iktisatçı hangisidir?


Adam Smith.

David Ricardo.

John S. Mill.

Thomas Malthus.

Jean Babtiste Say.


Yanıt Açıklaması:

Adam Smith.

Yorumlar
  • 0 Yorum