İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #519637

A.Smith'in uluslararası iş bölümü ve serbest ticaret sayesinde ticarete girişen iki ülkenin bundan fayda sağlayacağını ve kaynakların böylece optimal bir şekilde dağılacağını açıkladığı teori aşağıdakilerden hangisidir?


Mahreçler Kanunu

Değer Teorisi

Rant Teorisi

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

Mutlak Üstünlükler Teorisi


Yanıt Açıklaması:

A.Smith uluslararası iş bölümü ve serbest ticaret sayesinde ticarete girişen iki ülkenin bundan fayda sağlayacağını ve kaynakların böylece optimal bir şekilde dağılacağını “Mutlak Üstünlük Teorisi” ile açıklamıştır. Ona göre, her ülke diğerlerinden daha düşük maliyetle ürettiği mutlak üretim üstünlüğüne sahip olduğu malları üretmeli bir başka değişle bu malların üretiminde uzmanlaşmalı ve bunları ihraç ederek, daha pahalıya üretebildiklerini dışarıdan ithal etmelidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum