İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #738351

Krizohedonizm hangi iktisadi akıma ilişkin bir kavramdır?


Merkantilizm

Fizyokrasi

Klasik okul

Monetarist okul

Keynesyen okul


Yanıt Açıklaması:

Krizohedonizm, değerli madenlere özellikle altına karşı aşırı bir sevgi ve bağlılığı ifade eder. Merkantilistler “Krizohedonizm” ilkesine bağlı olmuşlardır. Servet kavramı, Merkantilistlerin ekonomik düşüncelerinde odak noktayı oluşturmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum