İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #741665

Devletin ticareti özellikle de ihracatı artırmak için ülke sanayisini düzenlemesini, gerektiğinde sanayi kuruluşları kurmasını ve sanayi kesimini sıkı bir denetim altında bulundurmasını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?


Fizyokrasi

Kurumcu iktisat

Merkantilizm

Liberalizm

Keynesyen iktisat


Yanıt Açıklaması:

Merkantilistlere göre devletlerin zenginliğinin kaynağı ticaret, özellikle de dış ticarettir. Bu yüzden ticareti geliştirmek ve ihracatı artırmak, ihracatı azaltmak için gerekli tedbirlerin alınmasını öngörürler. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum