İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #747095

Merkantalist uygulamayı doğuran şey nedir?


Ulaşımdaki gelişmeler

Piyasanın sınırlarını genişletmek

Belirli bir grubun kişisel yaşamında ticaretin önemli rol oynaması

Hazinenin zenginleştirilmesi 

Yeniçağ ile birlikte feodal sistemin ziraat ve zanaata dayanan ekonomisi


Yanıt Açıklaması:

Belirli bir grubun kişisel yaşamında ticaret öyle önemli olmaya başlamıştır ki,
bu durum devlet yaşamına da yansıyarak -belirli dönemde değişiklikler göstermekle beraber- Merkantilist uygulamayı doğurmuştur. Kısaca “tüccarın kârı milletin kârıdır” politikası esas alınmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum