İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #559274

Nüfusun artış hızı ile beslenme olanakları arasındaki orantısızlığı sefaletin nedeni olduğunu ortaya koyan iktisatçı kimdir?


John Stuart Mill

Thomas Robert Malthus

Adam Smith

Jean Baptiste Say

David Ricardo


Yanıt Açıklaması:

Malthus’a göre halkın sefaletinin sebebi ekonomik gelişmenin doğal bir sonucudur. Nüfusun artış hızı ile beslenme olanakları arasındaki orantısızlık sefaleti de beraberinde getirmekteydi. Malthus’a göre insanlar çoğalma eğilimindedirler. Ancak tarımda geçerli olan azalan verimler kanununa göre, nüfus artışını mevcut toprakların beslemesi olanağı kısıtlıdır. Cevap B şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum