İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #579253

Joseph Proudhon ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?


Sosyalizm terimini yazılarında ilk kullanan düşünürdür.

Marx’ın düşüncelerine kısmen katılmış, birtakım alanlarda ise Marx’ı şiddetle eleştirmiştir.

Politik anlamda monarşi yanlısı ve gelenekçi bir kişiliği vardır.

Kronolojik olarak kendini anarşist ilan eden ilk sosyal devrimcidir.

Marx’ın tarihsel diyalektik materyalizm görüşüne karşı çıkmıştır.


Yanıt Açıklaması:

Proudhon, kronolojik olarak kendini anarşist ilan eden ilk sosyal devrimcidir. Sorunlara aradığı çözümlerde kesin ve kısa yolları tercih etmeyişi onu zamanının diğer düşünürlerinden ayırır. Proudhon’da devlete ve kurumlarına ve din kurumuna karşı bir güvensizlik duygusu hâkimdir ve bu nedenle devletin ve bir kurum olarak dinin  varlığına karşıdır. Doğru cavap D

Yorumlar
  • 0 Yorum