İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #660950

Sosyal reformlar düşüncesi aşağıdaki hangi klasik iktisatçıya aittir?


Adam Smith

David Ricardo

Jean Baptiste Say

John Stuart Mill

Robert Malthus


Yanıt Açıklaması:

John Start Mill’in (1806-1873), bireyi esas alması, kişisel özgürlüğüne önem vermesi, rekabet serbestisini iyi görmesi v.b. düşünceleri klasik iktisadi düşüncenin bir devamıdır. Fakat gelir bölüşümündeki eşitsizliklere değinerek önerdiği sosyal yenilik programı daha çok sosyalist düşüncelere özgü bir nitelik taşımaktadır. J. St. Mill’in sosyal reform önerileri şunlardır;

  1. Ücret sistemi üretim kooperatifleri ile ikame edilmelidir.
  2. Arazi rantı vergilerle sosyalize edilmeli.
  3. Miras hakkı sınırlandırılarak servet bölüşümündeki eşitsizlik kaldırılmalıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum