İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #738491

I.  Merkantilist “devletçi” olarak nitelendirilen sanayileşme politikası tarımın kötüye gitmesine neden oluyordu. 

II. Tarım fiyatlarının düşüklüğü, ekilmeyen toprakların artmasına ve emekçilerin şehirlere göçmelerine yol açmıştı. 

III. İç gümrüklerin olmaması, tahılların iller arasında dolaşımını engelliyordu bu da gıda maddelerinin kıtlığına yol açıyordu.

Fizyokrat düşüncenin doğuşu ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


Yanıt Açıklaması:

I.  Merkantilist “devletçi” olarak nitelendirilen sanayileşme politikası tarımın kötüye gitmesine neden oluyordu. (Doğru)

II. Tarım fiyatlarının düşüklüğü, ekilmeyen toprakların artmasına ve emekçilerin şehirlere göçmelerine yol açmıştı. (Doğru)

III. İç gümrüklerin olmaması, tahılların iller arasında dolaşımını engelliyordu bu da gıda maddelerinin kıtlığına yol açıyordu. (Yanlış, iç gümrükler, tahılların iller arasında dolaşımını engelliyordu bu da gıda maddelerinin kıtlığına yol açıyordu.)

Cevap C şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum