İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #744770

Aşağıdakilerden hangisi Maddi Kazancın Bilimi (Arthashastra) kitabının yazarı olan İlk Çağ düşünürüdür?


Aristo

Platon

Kautilya

Guan Zhong

Ksefenon


Yanıt Açıklaması:

Maddi Kazancın Bilimi kitabının yazarı M. Ö. 4. ve 3. yüzyıllarda yaşamış olan Hintli düşünür ve devlet adamı Kautilya (Chanakya)'dır. Katuilya bu eserinde etkin ve sağlam bir ekonominin temelleri konusunda görüşlerini açıklamıştır. Burada Yeni Çağ merkantilistleri gibi dış siyaset ile iktisadi çıkarlar arasında bir ilişki kurmaktadır.  Kautilya ayrıca karşılaştırmalı üstünlük teorisini de formüle etmektedir. Bunun yanında ideal bir vergi sistemine ilişkin vergileme ilkelerini de belirlemektedir. Adam Smith'den yaklaşık ikibin yıl kadar önce değer teorisini Kautilya'da görülmektedir. Hintli düşünür, işçinin ücreti ile ürettigi malın piyasa değeri arasında ilişki kurmakta, malın piyasa değerini de maliyetine bağlamaktadır. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum