İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #745477

Aşağıdakilerden hangisi Konfiçyüscü okulun iktisadi görüşüne uygundur?


Devlet iktisadi hayatın içinde fazla olmamalı, vergiler düşük tutulmalıdır.

Devlet iktisadi hayatı sıca denetlemeli, kurallar koymalıdır.

Devlet ticareti teşvik ederek ülkeyi zenginleştirmelidir.

Devleti yönetenler servet uğraşısı içinde olmamalıdırlar.

Devlet harcamalarını artırarak ticari yaşamı canlandırmalıdır.


Yanıt Açıklaması:

Konfiçyüscü anlayış M. Ö. 5. ve 6. yüzyıllarda yaşamış olan Çinli düşünür Konfiçyüs'e dayanmaktadır. Bu anlayışa göre, devletin iktisadi hayata müdahalesi çok yoğun olmamalıdır. Vergiler düşük tutulmalıdır. Böylece halk daha çok çalışıp üretimi artıracaktır. Devlet iktisadi hayatın içinde fazla yer almamalı ve halkla rekabet etmemelidir. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum