İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #746105

Verilenlerden hangisi eski çağ Yunan filozofları arasındadır?


Oresme

Tusi

Gazali

Thomas Aquinas

Ksenefon


Yanıt Açıklaması:

Ksenofon (Xenophon) Atinalı tarihçi, asker, paralı asker ve filozofdur. Sokrat ile aynı dönemde yaşamış ve hocasının konuşmalarını toplamıştır. Siyaset felsefesi alanında önemli bir düşünür olarak kabul görmüştür. İktisadi Düşünceler tarihi açısından önemi, Sokrat’ın diyaloglarına dayanan ve iktisadi düşünce alanındaki ilk çalışmalardan biri olan Oikonomikus adlı kitabından dolayıdır. Cevap E şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum