İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #765946

Merkantilist ekonomi politikalarının hedefi nedir?


Devletin yeniden yapılandırılması

Devletin zenginleşmesini sağlamak

Kıymetli maden ticareti yapmak

Maden ithalatına izin vermek

Mevcut stokları satmak


Yanıt Açıklaması:

Bu düşünce akımına göre, devletin zenginleşmesini sağlamak ekonomi politikalarının hedefidir. Bu sebeple ülkeye kıymetli maden (altın ve gümüş) girişini arttırmak ve stok yapmak bu düşünce akımının önerileri arasındadır. Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum