İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #559317

I. Rasyonel Birey 

II. Rasyonel Beklentiler

III. Doğal Düzen

IV. Piyasa Ekonomisi

Verilenlerden hangisi ya da hangileri Liberal iktisadi düşüncenin temel ilkeleri arasındadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Liberal iktisadi düşüncenin temel ilkeleri, bireycilik, özgürlük, piyasa ekonomisi, doğal düzen ve rasyonel bireydir. Cevap D şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum