İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #579298

Marx a göre Üretilmiş mal ve hizmetlerin satılması sonucu kapitalistlerin toplam hâsılatı emeğe ödeyecekleri maliyetten daha büyük olarak gerçekleşmektedir. Toplam satış hâsılatı ile sosyal maliyet arasındaki bu fark Marx tarafından ne adla adlandırılmaktadır?


Artı Değer

Azalan Kâr Oranları

Yedek Sanayi Ordusu

Emek Değer Teorisi

Diyalektik


Yanıt Açıklaması:

Marx’a göre her toplumda emeğin kullanımı sonucu üretilen mal ve hizmetlerin piyasa değeri, o malların üretilmesinde kullanılan emeğe ödenecek ücretten (sosyal maliyetten) daha büyüktür. Toplam satış hâsılatı ile sosyal maliyet arasındaki bu fark Marx tarafından “artı değer” olarak adlandırılır. Artı değer Marx’a göre emek tarafından yaratılır fakat üretim araçlarının sahipliğine sahip olmadığından dolayı bu artı değer kapitalistler tarafından emekten alınır/çalınır. Bu emeğin sömürüldüğünün göstergesidir. Doğru cavap A

Yorumlar
  • 0 Yorum