İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #660844

“Görünmeyen el” görüşü aşağıdaki hangi iktisatçıya aittir?


Adam Smith

David Ricardo

Jean Baptiste Say

John Stuart Mill

Robert Malthus


Yanıt Açıklaması:

Adam Smith (1721-1790), kişisel çıkarları peşinde koşan bireylerin engellenmemesi durumunda adeta bir “görünmeyen el” yardımıyla tüm toplumun da çıkarları doğrultusunda hakaret edeceklerini söyler. Bu görünmeyen el rekabetçi koşularda işleyen piyasa mekanizmasıdır. Bu düşünceye göre devlet ekonomik yaşama karışmaktan kaçınmalıdır. Çünkü iktisadi yaşantı, kişisel menfaat ilkesine uygun olarak kendiliğinden yürür.

Yorumlar
  • 0 Yorum