İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #738359

"Toprak sahipleri elde ettikleri rant üzerinden vergi ödemelidir." görüşü hangi iktisadi düşünceye aittir?


Merkantilizm

Fizyokrasi

Klasik Okul

Keynesyen Okul

Monetarizm


Yanıt Açıklaması:

Fizyokratlar, daha önce de belirtildiği gibi, zenginliğin kaynağının sadece toprak, yani tarım olduğu görüşünü savunuyorlardı. Onlara göre, üretken olan emek toprakla uğraşan çiftçinin emeği olmaktadır. Çünkü çiftçi bir artık-değer yaratmaktadır. Bütün bu nedenlerden dolayı, iyi işleyen bir ekonomide tarıma öncelik verilmelidir. Bunun için de ilk olarak çiftçiler üzerindeki vergi yükünün kaldırılması gerekiyordu. Kuşkusuz, safi hasıla topraktan elde edildiğinden, vergi de topraktan alınmalıydı. Ancak, verginin çiftçiden alınması durumunda çiftçinin yarattığı net hasıla dolayısıyla toplumun zenginliği azalacaktır. Öyleyse, toprak sahipleri elde ettikleri rant üzerinden vergi ödemelidir. Bu görüş, sonraları birçok iktisatçı tarafından savunulmuştur.

Yorumlar
  • 0 Yorum