İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #743996

Finley'e göre Eski Çağ'da Greko-Romen dünyasında ticaret ve teknolojinin gelişmemesinin temel nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?


Devletin yapısı

Statü kavramı

Doğal kaynakların yetersizliği

Dinsel inançlar

Coğrafi yapı


Yanıt Açıklaması:

M. Finley'e göre Greko- Romen dünyasında toprak piyasasının, iş gücünün, sermaye birikiminin kısaca ticaret ve teknolojinin gelişmemesinin temel nedenlerinden biri, Yunanlılarda ve Romalılarda statü kavramının bir engel oluşturmasıydı. Eski Çağ'ın seçkinleri kendilerinin ticaret yoluyla servet edinmesinden hoşnut olmuyorlardı. Üstelik statü endişeleri, yurttaşların daha faydalı faaliyetleri dışlamasına ve bu gibi faaliyetleri çevreye bırakmalarına yol açmıştır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum