İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #747097

Avrupa iktisadi düşüncesinde ve ulusal ekonomi politikasında 15.-18. yüzyıllar aralığında kalan dönemi kapsayan merkantilist düşüncenin dayandığı temel ilkelerden hangisi doğrudur?


Din

Altın ve gümüş sevgisi

Uluslararası pazarlar

Devletlerin açgözlülüğü

İnsanların lüks merakı


Yanıt Açıklaması:

Altın ve gümüş sevgisi, Sömürgecilik ve Milliyetçilik

Yorumlar
  • 0 Yorum