İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #789400

Marx’ın görüşlerine kısmen katılmakla birlikte, tarihsel diyalektik materyalizm
görüşüne karşı çıkan; Marx’ın tarihi ele alış biçimi ve çıkarımlarını eksik bulan ve Marx’ın artık değer kavramının kapitalist iktisadın gerçeklikleriyle uyumlu olmadığını ve son olarak Marx’ın kapitalist sistemin çöküşü ile ilgili tezine karşı çıkan revizyonist-sosyalist aşağıdakilerden hangisidir?


Louis Blanc (1811-1882)

Karl Rodbertus (1805-1875)

Simonde de Sismondi (1773-1842)

Robert Owen (1771-1858)

Eduard Bernstein (1850-1932)


Yanıt Açıklaması:

Marx’ın düşüncelerine kısmen katılmış, birtakım alanlarda ise Marx’ı şiddetle eleştirmiştir. Bu eleştiriler temelde üç noktaya odaklıdır: Birincisi, Bernstein, Marx’ın tarihsel diyalektik materyalizm görüşüne karşı çıkmıştır. Marx’ın tarihi ele alış biçimi ve çıkarımları ona göre eksiktir. İkinci olarak Marx’ın artık değer kavramı, kapitalist iktisadın gerçeklikleriyle uyumlu değildir. Son olaraksa Bernstein, Marx’ın kapitalist sistemin çöküşü ile ilgili tezine karşı çıkmıştır. Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum