İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #807733

Aşağıdakilerden hangisi ünlü Merkantilist düşünürlerden biridir?


Petty

Turgot

Smith

Nemours

Mercier


Yanıt Açıklaması:

Petty'nin çalışmaları Merkantilist dönemin vergilendirme, para, uluslararası ticaret politikası gibi konularına çözümler getirmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum