İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #843592

Aşağıdakilerden hangisi Liberal iktisadi düşüncenin benimsediği temel ilkelerden biri değildir?


Özgürlükçü düşünce

Piyasa ekonomisi

Devlet müdahalesi

Rasyonel birey

Doğal düzen


Yanıt Açıklaması:

Liberal iktisadi düşüncenin temel ilkeleri bireycilik, özgürlük, piyasa ekonomisi ve rekabet, doğal düzen, rasyonel birey olarak açıklanabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum