İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #518239

Aşağıdaki tanımlardan hangisi "Skolastik Düşünce" yi açıklamaktadır?


Hümanizm ve akıllı düşünceyi savunan görüştür.

Bilimsel ve akılcı düşünceyi reddeden, her şeyi dine dayandırarak açıklayan, eleştiriyi kabul etmeyen Orta Çağ Avrupa'sının düşünce yapısıdır.

Ferdiyetçi, akılcı ve yaşama her şeyden fazla değer veren düşüncedir.

Bireyi temel alan ve onu sınıf, toplum halk, millet, devlet gibi kurumlardan üstün sayan düşüncedir.

Bireycilik, özgürlük, piyasa ekonomisi, doğal düzen ve rasyonel birey ilkelerini benimseyen düşüncedir.


Yanıt Açıklaması:

Skolastik düşünce: Bilimsel ve akılcı düşünceyi reddeden, her şeyi dine dayandırarak açıklayan, eleştiriyi kabul etmeyen Orta Çağ Avrupa'sının düşünce yapısıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum