İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #518499

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi Klasik Okulun temsilcilerinden birisi değildir?


A.Smith

T.R.Malthus

D.Ricardo

J.B.Say

K.Marx


Yanıt Açıklaması:

K.Marx Sosyalist düşünceyi savunan bir iktisatçıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum