İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #579332

Aşağıdakilerden hangisi Marx'ın iktisadi görüşünü açıklayan temel yaklaşımlardan birisi değildir?


Emek-değer teorisine göre bir malın diğer mallar cinsinden değeri o malın üretilmesinde kullanılan emek-zaman tarafından belirlenir

Kapitalist üretim süreci yedek işsizler yaratır ve bu işsizlerin miktarı konjonktüre göre farklılık gösterir.

Kapitalizm doğası gereği krizlere gebedir. 

Kapitalist piyasa mekanizması tekelleşme ve sermayenin merkezîleşmesiyle sonuçlanır.

Devletin piyasalardan uzak durup sadece düzenleyici rol oynaması gerektiğini savunur


Yanıt Açıklaması:

Marxist iktisadi görüş beş temel yaklaşım ve sonuçtan oluşur. Bunlar eEmek-değer teorisine göre bir malın diğer mallar cinsinden değeri o malın üretilmesinde kullanılan emek-zaman tarafından belirlenir. Toplam satış hâsılatı ile sosyal maliyet arasındaki farka “artı değer” denir. Kapitalist üretim süreci yedek işsizler yaratır ve bu işsizlerin miktarı konjonktüre göre farklılık gösterir.  Marx’a göre ekonomik aktivitedeki dalgalanmaların ana sebebi kapitalistlerin kârlar konusundaki doyumsuzluğu sonucu sürekli yatırım harcamalarını artırmaları ve bunun sonucunda yatırm harcamalarındaki volatilitedir. Marx’a göre market yoğunlaşması ve sermayenin belirli ellerde toplanması kapitalist sermaye birikimi, ölçek ekonomileri, kredi piyasalarının büyümesi ve ekonomik aktivitenin Anonim Şirketler (A.Ş.) şeklindeki firmalar tarafından organize edilmesi sonucunda ortaya çıkar. Marx kapitalizmin kendi sonunu hazırlayacağı görüşündedir. Bunun nedeni ise işçi sınıfının sefaletinin sürekli artacağı ve bunun da işçi sınıfının kapitalizme isyanıyla sonuçlanacağı öngörüsüdür. Doğru cavap E

Yorumlar
  • 0 Yorum