İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #642115

Bir ülkenin en büyük hazinesi iyi beslenmiş insan sayısıdır diyerek nüfus artışını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?


Fizyokrasi

Liberalizm

Keynescilik

Klasik akım

Merkantilizm


Yanıt Açıklaması:

Merkantilistler, "Bir ülkenin en büyük hazinesi iyi beslenmiş insan sayısıdır." diyerek nüfus artışını savunmuşlardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum