İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #747092

Merkantalist düşüncenin ortaya koyduğu yeni görüşler içinde hangisini sayamayız?


devletin iktisadi yaşama müdahaleleri

büyük pazarlar

dış ticaret

altın ve gümüş ithalatı

himayeci ekonomik politika


Yanıt Açıklaması:

Merkantilist düşünce para, faiz, dış ticaret, devletin iktisadi yaşama müdahaleleri, himayeci ekonomik politika ve büyük pazarlarla ilgili olarak yeni görüşler ortaya koymuştur.

Yorumlar
  • 0 Yorum