İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #789502

"Herhangi bir zaman diliminde her toplumda her zaman hâkim bir görüş (tez) mevcuttur ve bu görüş onun karşısında kısa zamanda çatışan başka bir görüş (antitez) bulur" görüşü kime aittir?


Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

Karl Marx (1818-1883)

Joseph Proudhon (1809-1865)

Georges Sorel (1847-1922)

Eduard Bernstein (1850-1932)


Yanıt Açıklaması:

Hegel’e göre herhangi bir zaman diliminde her toplumda her zaman hâkim bir görüş (tez) mevcuttur ve bu görüş onun karşısında kısa zamanda çatışan başka bir görüş (antitez) bulur. Tez ve antitezin çatışması ise daha iyi bir görüş olan sentez’in ortaya çıkmasına sebep olur. Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum