İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #843581

İktisat biliminin ve klasik iktisadi düşüncenin kurucusu kabul edilen Adam Smith'i etkileyen fizyokrat felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?


Rasyonel birey

Piyasa ekonomisi

Özgürlükçü düşünce

Doğal düzen

Hümanizm


Yanıt Açıklaması:

Liberal iktisadi düşüncenin kurumsallaşmasında en büyük pay klasik iktisatçılara aittir. Adam Smith fizyokratların "doğal düzen" felsefesinden önemli ölçüde etkilenmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum