İktisadi Düşünceler Tarihi Deneme Sınavı Sorusu #1249949

Durgunlukla mücadele için devletin ya harcamalarını artırması ya da vergileri azaltması gerektiğini savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Milton Friedman

John Maynard Keynes

Adam Smith

David Ricardo

Robert Barro


Yanıt Açıklaması:

Keynes'e göre, durgunlukla mücadele etmek için devlet ya harcamalarını arttırmalıdır ya da vergileri azaltmalıdır. Vergileri azaltmak özel tüketim harcamalarının artmasına yol açar. Keynesyen iktisatçılara göre, maliye politikası araçları daha kısa sürede etkisini gösterir, iktisadi değişkenler üzerinde para politikası araçlarına göre daha etkilidir. Bu nedenle, durgunluk dönemlerinde bütçe açığı vermek pahasına, kamu harcamalarını arttırmak, vergileri azaltmak daha tavsiye edilebilir politikalardır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum